Návody na řešení životních situací

Návody na řešení životních situací

Standardizované a aktualizované postupy jak se zachovat v různých životních situacích jsou definovány na portálech veřejné správy:
Jak řešit životní situaci z hlediska daňové problematiky a podnikání naleznete na webu finanční správy:
Jak řešit životní situaci z hlediska občana na úřadě pro problematiku manželství, registrované partnerství, matriky, rodná čísla, evidence obyvatel, trvalý pobyt, státní občanství ČR, zbraně a střelivo, lustrace, zprostředkování kontaktu:
Návody pro řešení životní situace z pohledu občana naší obce, můžete přijít osobně zkonzultovat na náš obecní úřad v Praskačce.

Zákadní životní situace, které můžete primárně řešit na našem obecním úřadě zejména prostřednictvím služby CzechPOINTu:
 • Výpis z Katastru nemovitostí
 • Výpis z bodového hodnocení řidiče
 • Výpis z Obchodního rejstříku
 • Výpis z Rejstříku trestů
 • Legalizace - ověření, že žadatel listinu před ověřující osobou vlastnoručně podepsal nebo podpis na listině uznal za vlastní
 • Vidimace - ověřování, že opis nebo kopie se doslova shoduje s předloženou listinou
 • Hlášení trvalého pobytu - nutné vyplnit tzv. Přihlašovací lístek k trvalému pobytu
 • Zrušení trvalého pobytu - podává oprávněná osoba nebo vlastník objektu

Další služby:
 • Platby za odpady, psy, pronájem veřejných ploch, stočné
 • Informace k doručování písemností osobám s trvalým pobytem na adrese Obecního úřadu v Praskačce č.p. 12 503 33 Praskačka
 • Podání žádosti o kácení dřevin
 • Podání žádosti o umístění včelstva

Informace