Časopis Hlas domova

Časopis Hlas domova

Časopis Hlas domova vydává redakce při Obecním úřadu v Praskačce

e-mail: praskacka@praskacka.cz, telefon: +420 495 588 113
redakce Ing. Pavel Capek (-pc-), Ing. Ivana Veselá, Mgr. Libuše Ježková
tisk Astraprint Hradec Králové, sazba a grafická úprava Ing. Petr Včelák
Adresa časopisu na internetu: https://www.praskacka.cz/informace/casopis-hlas-domova

Uzávěrka příštího čísla 10.6.2020

Redakce si vyhraje právo na grafickou a gramatickou úpravu příspěvků, případně na jejich krácení.
Za správnost příspěvku (zejména po právní stránce) odpovídá vždy autor příspěvku.
Názory autorů příspěvků nemusí být shodné s názory redakce či zastupitelstva OÚ.

Každé číslo je doručováno do všech domácností našich obcí zdarma.

Informace