Hřbitovy

Hřbitovní poplatky

Hroby a hrobky
U nově sjednaných nájemních smluv od 11.3.2020 jsou počítány následující poplatky, související s pronájmem hrobových míst:

Pronájem za 1m2 hrobového místa 20,-Kč/m2/rok
Fixní poplatek spojený s údržbou hřbitova 30,-Kč za hrobové místo a rok.

Kolumbárium
Pronájem místa v Kolumbáriu 378,-Kč/místo a rok.

Cena je shodná pro hřbitov v Praskačce i v Sedlici.

Hřbitovní řád platný pro správní obvod obce Praskačky.
Souhlas KÚ
Tlecí doba Praskačka stanovisko KHS
Tlecí doba Sedlice stanovisko KHS

Informace