Prohlášení o přístupnosti

Prohlášení o přístupnosti

Prohlášení přístupnosti se vztahuje na následující internetové stránky: www.praskacka.cz

Obec Praskačka se zavazuje k zpřístupnění svých internetových stránek v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, který provádí Směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 ze dne 26. října 2016 o přístupnosti webových stránek a mobilních aplikací.

Stav souladu
Uvedené internetové stránky jsou v souladu s EN 301 549 V2 1.2, standardem WCAG 2.1 a se zákonem č. 99/2019 Sb.

Struktura informací
Struktura informací na stránkách byla vytvořena podle specifikace W3C HTML 5 s podporou jQuery a stylování CSS 3. Vzhled stránek a jejich funkčnost jsou podřízeny možnostem handicapovaných uživatelů. Dodržení výše zmíněných norem by mělo zajistit správné zobrazení obsahu stránek ve většině používaných prohlížečů, na většině zobrazovacích zařízení a instalovaných čteček handicapovaných uživatelů.

Přístupnost obsahu
Na internetových stránkách jsou informace nabízeny i v podobě dokumentů formátu PDF, DOC, ZIP, a to zejména z důvodů, že obsahují typografické prvky a formátování, které webový formát HTML nepodporuje, nebo jsou příliš velké.

Vypracování prohlášení o přístupnosti
Prohlášení o přístupnosti bylo vypracováno dne 25.1.2020 Toto prohlášení bylo vypracováno autorem a technickým expertem obce Praskačky - Ing. Jaroslav Věcek. Pro vypracování prohlášení byl použit zákon č. 99/2019 Sb.

Zpětná vazba
Naše obec má za cíl zpřístupnit internetové stránky maximálnímu možnému množství uživatelům, a to na základě přehlednosti a srozumitelnosti.

Kontakt pro zpětnou vazbu je:
Obec Praskačka
Praskačka 12
503 33 Praskačka

telefon: 495 588 113
e-mail: praskacka@praskacka.cz

Postupy pro prosazování práva
V případě, že Vám nebyla poskytnuta odpověď nebo poskytnutá odpověď není uspokojivá v souvislosti s Vaší žádostí či oznámením ohledně přístupnosti internetových stránek nebo webové aplikace, kontaktujte příslušný orgán pro prosazování práva:
Ministerstvo vnitra
odbor eGovernmentu
náměstí Hrdinů 1634/3
140 21 Praha 4

e-mail: pristupnost@mvcr.cz

Prohlášení správce internetových stránek
Tyto internetové stránky provozuje Obec Praskačka prostřednictvím vlastního CMSNet redakčního systému.

Správcem veškerého obsahu je Obec Praskačka, se sídlem Praskačka 12, 503 33 Praskačka. Veškeré osobní údaje návštěvníků internetových stránek, které jsou prostřednictvím těchto internetových stránek poskytovány, jsou spravovány výlučně správcem obsahu webu.

Prostřednictvím registračního formuláře k odběru novinek uděluje návštěvník internetových stránek správci obsahu souhlas se zpracováním svých osobních údajů. V registračním formuláři je stanoven účel, rozsah zpracovávaných osobních údajů a možnost odvolání souhlasu. Všechny osobní údaje poskytované při registraci návštěvník poskytuje dobrovolně.

Zpracování osobních údajů
Pro využívání služeb popltakového asistenta a rozesílání informačních emailů potřebujeme zpracovávat osobní údaje uživatelů.

Toto zpracovávání podléhá nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Známé také jako "GDPR".

Služby využívající osobní údaje
Uvedené osobní údaje zpracováváme pouze pro účely níže popsané. Osobní (ani žádné jiné) údaje nezpracováváme pro potřeby cíleného nabízení zboží nebo služeb. Osobní údaje neprodáváme ani neposkytujeme třetím stranám. Souhlas považujeme za platný do jeho odvolání, viz níže.

Odběr novinek e-mailem Pro využívání služby odběru novinek e-mailem (abonentní systém) potřebujeme znát Vaši e-mailovou adresu. Tento údaj neuvádíme veřejně a slouží pouze pro potřeby odesílání e-mailů s novinkami. Webové formuláře, poplatkový asistent Při odesílání webových formulářů na této webové stránce ukládáme Vaši e-mailovou adresu jako kontaktní údaj pro odpovědi. Tento údaj neuvádíme veřejně. Webové formuláře mohou pro úspěšné odeslání požadovat další osobní údaje. V takových případech tyto údaje zpracováváme pouze pro potřeby vyhodnocení formuláře a neuvádíme je veřejně.
Odvolání souhlasu V případě, že si budete přát odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, pokračujte zde.
Smluvní strany Správcem těchto osobních údajů je Obec Praskačka.