Územní plán

Platný územní plán obce Praskačka

Název Dokument
Zásady pro spolupráci s investory za účelem rozvoje veřejné infrastruktury Obec Praskačka Dokument
A TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU
A.1_1 VÝKRES ZÁKLADNÍHO ČLENĚNÍ ÚZEMÍ
A.1_2 VÝKRES ZÁKLADNÍHO ČLENĚNÍ ÚZEMÍ
A.1_3 VÝKRES ZÁKLADNÍHO ČLENĚNÍ ÚZEMÍ
A.2_1 HLAVNÍ VÝKRES
A.2_2 HLAVNÍ VÝKRES
A.2_3 HLAVNÍ VÝKRES
A.3_1 VÝKRES TECHNICKÉ INFRASTUKTURY_ VODA, KANALIZACE
A.3_2 VÝKRES TECHNICKÉ INFRASTUKTURY_ VODA, KANALIZACE
A.3_3 VÝKRES TECHNICKÉ INFRASTUKTURY_ VODA, KANALIZACE
A.4_1 VÝKRES TECHNICKÉ INFRASTUKTURY_ PLYN, ELEKTRO
A.4_2 VÝKRES TECHNICKÉ INFRASTUKTURY_ PLYN, ELEKTRO
A.4_3 VÝKRES TECHNICKÉ INFRASTUKTURY_ PLYN, ELEKTRO
B.2 VÝKRES ŠIRŠÍCH VZTAHŮ 1:50000
Z.8 ZASTAVOVACÍ STUDIE LOKALITY Z8
Z.11 ZASTAVOVACÍ STUDIE LOKALITY Z11/Z12 - visualizace
Z.11 ZASTAVOVACÍ STUDIE LOKALITY Z11/Z12 - urbanistický návrh
Z.11 ZASTAVOVACÍ STUDIE LOKALITY Z11/Z12 - technická zpráva Dokument
Zpráva o uplatňování územního plánu za období 2008-2012 Dokument
Zpráva o uplatňování územního plánu za období 2012-2016 Dokument