Projekty

Praskačka - Chodník při silnici III/32324, Praskačka

Obrázek s informacemi o propagaci dotace Chodník při silnici III/32324, Praskačka

Praskačka – rekonstrukce chodníku kolem zlatnictví

Praskačka – rekonstrukce chodníku hlavní ulice

Vlčkovice - přechod pro chodce

Praskačka - rekonstrukce a zdvojkolejnění železnční tratě č. 020 - stav 09/2022

PROJEKT OZELENĚNÍ VYBRANÝCH LOKALIT V EXTRAVILÁNU OBCÍ PRASKAČKA, SEDLICE A KRÁSNICE

Obrázek s informacemi o propagaci dotace

Praskačka – Hradec Králové studie propojení cyklostezek

Praskačka – vodovod Žižkovec

Obrázek s informacemi o propagaci dotace vodovod - Žižkovec

Návrh chodníku k HK

Obrázek s informacemi o propagaci dotace IROP - Chodník k HK

Splašková kanalizace Praskačka a splašková kanalizace a ČOV Vlčkovice

Obrázek s informacemi o Splašková kanalizace Praskačka a splašková kanalizace a ČOV Vlčkovice Obrázek s informací o dotaci od EU

Polní komunikace - KPÚ