Vyhlášky a nařízení

Název Dokument
1_2000 Postup Obecního úřadu v Praskačce o zveřejňování informací Dokument
4_2007 O stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných tanečních zábav, diskoték a jiných kulturních podniků k zajištění veřejného pořádku Dokument
1_2014 Požární řád obce Dokument
1_2017 Vyhláška o společném školském obvodu MŠ Dokument
2_2017 Vyhláška o společném školském obvodu ZŠ Dokument
2_2018 O pravidlech pro pohyb psů na veřejném prostranství Dokument
3_2018 O zrušení vyhlášky č. 5/1996 -Domovní řád Dokument
4_2018 O místním poplatku ze vstupného Dokument
5_2018 O stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na jejím katastrálním území a nakládání se stavebním odpadem Dokument
6_2018 Vyhláška o místním poplatku Dokument
8_2018 Jednací řád zastupitelstva obce Praskačka Dokument
1_2019 Směrnice o zřizování věcných břemen na nemovitých věcech v majetku obce Dokument
2020 Řád veřejného pohřebiště Dokument
1_2020 O místním poplatku ze psů Dokument
2_2020 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Dokument